Stora steg

Nu dyker jordens första flygande djur upp. De är insekter, några av dem riktigt stora. En annan viktig händelse är att ryggradsdjuren utvecklar ägg med skyddande fosterhinnor. Det är den absolut viktigaste anpassningen till ett liv på land. En förutsättning för detta var att ryggradsdjuren redan utvecklat inre befruktning.

Ett annat evolutionärt steg som märks väl, är uppkomsten av de första storskogarna med gigantiska träd. Även många ryggradslösa djur som skorpioner och tusenfotingar blir för oss kanske skrämmande stora.

Ägg 

Äggcellen utvecklades hos de första flercelliga organismerna många hundra miljoner år före karbon. Men nu lägger de första reptilerna ägg med ett tåligt skal och med särskilda hinnor, som skyddar embryot.

Ägg. Foto: Anders Rising, NRM

Nu kommer äggen. Nutida ägg med hårt skal.

Foto: Anders Rising

Med hinnorna kan äggets innehåll hållas fuktigt i de mest torra landmiljöer. Det här kan vara det allra största steget i ryggradsdjurens evolution.

De första äggläggarna

De äldsta kända ryggradsdjuren som lägger ägg med skal är de små, ödlelika Hylonomus och Paleothyris. Dessa djur från mitten av karbon, var bara 20 centimeter långa och levde främst av insekter och maskar.

Hylonomus. Foto: Annica Roos, NRM

Modell av Hylonomus, ett av de äldsta kända äggläggande ryggradsdjuren.

Foto: Annica Roos

Liv i luften

De första djuren som kan flyga är insekterna. Det finns fossil av både vingar och hela bevingade insekter från början av karbon. En av de tidigaste flygande insekterna är den jättetrollslända som du kan se framför dig.

Vingarna gör att insekterna kan utnyttja trädtopparnas livsmiljöer i karbontidens stora skogar.

Giganter

Under karbon uppkommer de första riktigt stora skogarna. De består av olika ormbunksväxter och fröväxter.

Lepidodendron. Bild: Anders Råden, Annica Roos, NRM
Lepidodendron. Bild: Anders Råden, Annica Roos, NRM

Lepidodendron, en av de jättelummrar som dominerade karbons kolträsk och som kunde bli 20-30 meter höga.

Bild: Anders Rådén

De allra första insekterna finns redan i perioden silur. Det tar alltså mer än 50 miljoner år att utveckla flygförmåga.

Från den här tiden har man också hittat fossil av barrträd och gingkoväxter. Vissa arter kunde bli upp till 40 meter höga.

I karbontidens skogar levde också gigantiska leddjur. Aldrig, vare sig förr eller senare, har de varit så stora. Många blev upp till 10 gånger större än sina nutida släktingar!

Lepidodendron, en av de jättelummrar som dominerade karbons kolträsk och som kunde bli 20-30 meter höga.

Bild: Anders Rådén

Allra störst var en tusenfoting som kunde bli över två meter lång. Jättetrollsländor var historiens största flygande insekter. De kunde ha ett vingspann på upp till 80 centimeter.

Tusenfoting från krabon jämförd med människa. Bild: Annica Roos, NRM

Karbons tusenfotingar blev två meter långa!

Bild: Annica Roos