Då och nu

Rovdjuren

Hunddjur, kattdjur, hyenor, björnar, mårddjur, tvättbjörnar – alla dessa nutida landlevande och köttätande rovdjur tillhör samma ordning: carnivorerna. Men under första halvan av paleogen är det en annan grupp däggdjur, creodonter, som är de dominerande rovdjuren. Vid mitten av perioden konkurreras de ut av de carnivorerna.

Hyaenodon. Encyclopædia Britannica, Inc.

Djurgruppen creodonter dit Hyaenodon hör, befinner sig i toppen av näringskedjan, tills andra halvan av paleogen då de konkurreras ut av carnivorerna.

Bild: Encyclopædia Britannica, Inc.

Intressant nog är det olika grupper av rovdjur som dominerar på olika kontinenter. Hunddjuren utvecklas i Nordamerika, kattdjuren i Europa och Asien och hyenorna i Afrika.

Djurgrupperna sprids efterhand till resten av världen och avlöser varandra som de mest dominerande. Till exempel så är hyenorna den mest framträdande gruppen under en del av neogen, för att senare dö ut överallt utom i Afrika.

Ginkgoträdets utbredning

Ginkgoträd har funnits sedan 280 miljoner år före nutid. Då är de vanliga och de fortsätter vara det under dinosauriernas tidsålder. Också i paleogen är de väl spridda över hela jorden.

Men i neogen krymper utbredningen och de finns bara på norra halvklotet. Idag finns bara en enda art kvar av denna stora växtfamilj. Den förekommer i ett litet område i Kina och var tills helt nyligen på gränsen till att dö ut.

Ginkgo-blad. Jl Staub, CC BY-SA
Ginkgo biloba. Darkone. CC BY-SA

Ginkgo biloba, den enda art som finns kvar av den en gång mycket stora växtfamiljen ginkgo.

Bilder: Jl Staub, CC BY-SA (blad)
Darkone, CC BY-SA (träd)