Landlevande växter och djur.

Framtidsutsikter
Begränsat. Dog ut i krita men släktingar finns kvar idag. (Dipteris)
Favoritmat
-
Favoritplats
Skogar
Fyndplats
Quedlinburg, Sachen-Anhalt, Tyskland

Hausmannia dichotoma

Hausmannia dichotoma tillhör en familj av ormbunkar som minskade i antal under krita, då konkurrensen från blommande växter och andra ormbunkar ökade.

Den var en liten ormbunke som levde i varma och fuktiga skogar. Deras nutida släktingar lever också de i varma och fuktiga skogar i bland annat Sydostasien.

Framtidsutsikter
Dåliga. Dog ut i krita.
Favoritmat
-
Favoritplats
Skogar
Fyndplats
Quedlinburg, Sachen-Anhalt, Tyskland

Cunninghamites squamosus

Cunninghamites är ett utdött barrträd som är släkt med dagen cypresser. Den var vanlig i Europa under yngre krita. De små bladen och kottarna kan vara en anpassning till att klara uttorkning.

Framtidsutsikter
Dåliga. Dog ut i krita.
Favoritmat
-
Favoritplats
Skogar
Fyndplats

Cunninghamites squamosus

Cunninghamites är ett utdött barrträd som är släkt med dagen cypresser. På fossilet syns kotten med mogna frön.


Framtidsutsikter
Begränsat. Dog ut i krita men släktingar finns kvar idag. (Dipteris)
Favoritmat
-
Favoritplats
Skogar
Fyndplats
Quedlinburg, Sachen-Anhalt, Tyskland

Laccopteris

Laccopteris tillhör en familj av ormbunkar som det fanns många olika arter av under jura och tidig krita. Idag finns bara fem arter kvar som också trivs i varma och fuktiga skogar. 

De nutida släktingarna lever i skogar i Sydsostasien. Laccopteris växte dock i de varma och fuktiga skogarna som fanns i Quedlinburg i Tyskland.

Framtidsutsikter
Begränsat. Dog ut i krita men släktingar finns kvar idag. (Isoetes)
Favoritmat
-
Favoritplats
Våtmarker
Fyndplats
Quedlinburg, Sachen-Anhalt, Tyskland

Nathorstiana

Nathorstiana tillhör en växtgrupp som kallas braxengräs trots att de inte är något gräs. Redan i karbon kom de första växterna i denna grupp. Då var de större och fanns i ett stort antal. Idag är de små och växer vid sjöar och åar.

Framtidsutsikter
Dåliga. Dog ut i slutet av krita.
Favoritmat
Kött
Favoritplats
Slätter
Fyndplats
Marocko

Carcharodontosaurus saharicus

Tanden är typisk för en köttätare dinosaurie. Om du jämför med mosasaurietänderna, ser du att tänderna är böjda och har skäreggar, men dinosaurietanden är tillplattad från sidan.

Den har dessutom en fin tandning på den bakre skäreggen, precis som köttknivar har. Carcharodontosaurus levde i Nordafrika och var lika stor som Tyrannosaurus, men spensligare byggd.

Framtidsutsikter
Dåliga. Efter att ha varit de största landvarelser dog dessa reptiler ut vid kritas slut.
Favoritmat
Växter
Favoritplats
Skogar och slätter
Fyndplats
Wyoming, USA

Camarasaurus

Tanden, som är 13 centimeter lång, är formad som en mejsel och typisk för växtätande dinosaurier. Den grova tanden med lång rot visar att Camarasaurus förmodligen åt grövre växtmaterial än till exempel Diplodocus som hade smala tänder.

Camarasaurus levde i yngre jura. Tanden är placerad här i krita för att jämföra en växtätares tand med en köttätares.

Framtidsutsikter
Begränsat. Dog ut i krita men det finns släktingar kvar idag (Dipteris).
Favoritmat
-
Favoritplats
Skogar
Fyndplats
Quedlinburg, Sachen-Anhalt, Tyskland

Carpolithes

När forskare bara hittar frön är det svårt att säga från vilken växt fröna kommer. Carpolithes är ett samlingsnamn för fossila frön. De här stora fossila fröna är från yngre krita.


Framtidsutsikter
Begränsat. Dog ut i krita.
Favoritmat
-
Favoritplats
Skogar
Fyndplats
Quedlinburg, Sachen-Anhalt, Tyskland

Credneria denticulata

Credneria var ett stort blommande träd som växte nära kuster. Den är en av många blommande växter som utvecklades under krita.

Credneria tillhör gruppen plataner.

Framtidsutsikter
Blandade. Finns ungefär 300 arter idag.
Favoritmat
-
Favoritplats
Skogar
Fyndplats
Quedlinburg, Sachen-Anhalt, Tyskland

Kottepalm

Idag växer kottepalmer i tropiska eller subtropiska områden. Denna fossila kottepalm från tidig krita kommer från Tyskland, vilket tyder på att ett mycket varmare klimat rådde i Europa under den här tiden.

Framtidsutsikter
Dåliga. Dog ut i krita.
Favoritmat
-
Favoritplats
Skogar
Fyndplats
Quedlinburg, Sachen-Anhalt, Tyskland

Bignonia westerhausiana

Bignonia hade blommor och tillhör familjen Katalpaväxter.

Framtidsutsikter
Begränsat. Dog ut i krita men släktingar finns kvar idag. (Dipteris)
Favoritmat
-
Favoritplats
Skogar
Fyndplats
Quedlinburg, Sachen-Anhalt, Tyskland

Spiropteris

  • Vissa fossil efter ormbunkar är mycket svåra att artbestämma. Det gäller bland annat de fossil där ormbunksbladet är ihoprullat. Spiropteris är ett samlingsnamn för de fossila ormbunkar man hittat med ihoprullade blad.
Framtidsutsikter
Begränsat. Dog ut i krita men släktingar finns kvar idag. (Dipteris)
Favoritmat
-
Favoritplats
Skogar
Fyndplats
Quedlinburg, Sachen-Anhalt, Tyskland

Hausmannia kohlmannii

Hausmannia kohlmannii var en liten ormbunke som trivdes i varma och fuktiga skogar. Den tillhör en familj av ormbunkar som minskade under krita, då konkurrensen från blommande växter och andra ormbunkar ökade.