Visste du att

I södra Argentina har man hittat fossil av det utdöda barrträdet Araucaria mirabilis. Tack vare att träden begravts i aska efter vulkanutbrott har både kottar och hela stammar bevarats.

Trädet bildade stora skogar under juratiden och kunde bli upp till 100 meter högt. De höga Araucauriaträden kan ha varit den viktigaste födokällan för juratidens långhalsade dinosauriejättar.

Fossil kotte. Foto: Yvonne Arremo, NRM

Fossil kotte från Araucaria mirabilis.

Foto: Yvonne Arremo

Även om arten idag är utdöd så lever fortfarande ett tiotal nära släktingar kvar i Australien och Sydamerika. Dagens Araucaria är så lik sin fossila förfader att den kan kallas för ett levande fossil. Skillnaden är att den nutida Araucarian har betydligt större frön.

Auracaria Bidwillii. Foto: Bidgee, cc-by-sa

Araucaria bidwillii, så lik sin förfader Araucaria mirabilis att den kan kallas ett levande fossil.

Foto: Bidgee

Två andra nutida arter av släktet Araucaria är brödgranen och krukväxten rumsgran (norfolkgran).

Brödgran och rumsgran. Foto: Richard Dorell, cc-by-sa och Sigrid Crafoord Dahlback, NRM

Brödgran, Araucaria araucana, och krukväxten rumsgran, Araucaria heterophylla.

Foto (vänster): Rickard Durell