Dinosaurier

Om vi hade levt under juratidens så hade vi mött vidsträckta sumpmarker och stora slätter. Här strövar imponerande dinosaurier omkring, som den nio meter långa växtätande Megalosaurus och den ännu större köttätande Allosaurus

Allosaurus. Foto: Annica Roos, NRM
Allosaurus. Foto: Annica Roos, NRM

Allosaurus, 12 meter lång och upp till fem ton tung.

Foto: Annica Roos

Under jura frodas dinosaurierna. Några arter är bland de största djur som någonsin funnits.

Men alla dinosaurier är inte stora, arterna skiljer sig mycket åt i storlek och de kunde se både märkliga och fantastiska ut.

Allosaurus, 12 meter lång och upp till fem ton tung.

Foto: Annica Roos

En liten köttätare

Här lever också den lilla Compsognathus, som är den minsta kända dinosaurien. Compsognathus är köttätare, men inte större än en vanlig höna. Troligen livnär den sig på små däggdjur, ödlor och insekter

Compsognathus. Bild: Simon Stålenhag, NRM

Compsognathus, inte större än en höna.

Bild: Simon Stålenhag

Bepansrade växtätare

Till juras dinosaurier hör också de stora, märkliga växtätarna utrustade med benplattor. Kentrosaurus är fyra meter lång med två rader väldiga plattor och taggar på rygg och svans. Plattorna är ett effektivt försvar mot rovdinosaurier. 

En av de mest kända av dessa dinosaurier är den nio meter långa Stegosaurus. Dess hjärna är inte större än en valnöt men den har en extra ”hjärna” i bakpartiet, ett nervcentrum som hjälper den att manövrera sin massiva kropp. De stora benplattorna på rygg och stjärt ger ett imponerande försvar.

Stegosaurus. Foto: Annica Roos, NRM

Stegosaurus, bepansrad jätte med en extra "hjärna" i bakpartiet, som hjälp att manövrera den massiva kroppen.

Foto: Annica Roos

Giganterna

Brachiosaurus. Foto: Annica Roos, NRM

De mest spektakulära dinosaurierna under jura är de långhalsade, växtätande sauropoderna, de största varelser som har existerat på land.

Brachiosaurus är en av de allra största, 25 meter lång och väger upp till 75 ton. Bara halsen är 12 meter lång!

Brachiosaurus. 12 meter lång hals!

Foto: Annica Roos

Vilken dinosaurie som var allra störst är forskarna oeniga om. En av de hetaste kandidaterna är Seismosaurus som vi tror kunde bli 40 meter lång.