Stora steg

Under jura utvecklas fåglarna och insekter börjar pollinera växter. En mängd nya dinosaurier uppkommer också nu, och de första däggdjuren börjar utvecklas.

Alla dessa evolutionära händelser är helt avgörande för hur vår värld ser ut idag, med alla däggdjur, fåglarna i luften och insekterna som den mest artrika djurgruppen på jorden.

Fåglarna 

I slutet av juratiden utvecklas fåglarna från små, köttätande dinosaurier. Forskarna betraktar fåglarna som flygande dinosaurier. De är alltså inte alls utdöda, utan en skata är en sorts fjäderbeklädd dinosaurie.

Dinosauriernas sälktträd. Bild Annica Roos, NRM

Dinosauriernas släktträd med fåglarna längst till vänster. De är den grupp ryggradsdjur som utvecklas sist. Trädet visar att köttätande dinosaurier (theropoder) är närmare släkt med fåglarna än med alla andra dinosaurier.

Bild: Annica Roos

De äldsta kända fåglarna under jura är en blandning av moderna fåglar och rovdinosaurier. De har den egenskap som gör fåglarna unika också idag - de har fjädrar. Vingarna är välutvecklade och de kan flyga.

Men istället för näbb har de käkar med vassa tänder, precis som de samtida rovdinosaurierna. De har också tre små, kloförsedda fingrar på varje vinge och en lång, fjäderklädd svans. 

Urfågeln Archaeopteryx var en sådan fågel. Kan du hitta modellen av den?

Archaeopteryx. Bild: Simon Stålenhag, NRM. Foto: Annica Roos, NRM.

Rekonstruktion av urfågeln Archaeopteryx, och till höger det 150 miljoner år gamla fossilet som hittats i Tyskland.

Bild: Simon Stålenhag

Foto: Annica Roos

Den första insektspollineringen

Samspelet mellan växter och insekter har utvecklats ända sedan insekterna uppträdde på jorden. Under jura börjar en del insekter livnära sig på de söta, näringsrika vätskorna som finns hos vissa kottepalmer och en viss grupp utdöda fröormbunkar.

När de äter av de söta vätskorna så sprider de samtidigt pollen mellan plantorna, och bidrar till växternas fortplantning. Insektspollineringen är uppfunnen.

Idag är just de här växterna och insekterna utdöda. De konkurreras ut av andra insekter och blomväxter under nästa tidsperiod, krita.

Samspel mellan djur och växter. Bild: Mary Parrish

Släktingar till dagens nätvingar suger nektar från en fröväxt.

Bild: Mary Parrish

Däggdjuren

Däggdjuren börjar utvecklas redan i slutet av perioden trias, men det är först nu under jura som vi kan kalla dem däggdjur. Vi tror att ungarna diade, och vi vet att de hade päls – ett par av de moderna däggdjurens kännetecken.

De har också en tanduppsättning som är typisk för däggdjur, med specialiserade fram-, hörn- och kindtänder. Fördelen med dem är att djuren kan fånga, gripa tag i och tugga födan på ett effektivt sätt.

Men de har inte mjölktänder och permanenta tänder, som dagens däggdjur. Istället bytte de tänder hela livet, precis som kräldjuren fortfarande gör.

En annan skillnad sitter i hörselorganen. Vi och de nutida däggdjuren har tre olika hörselben, men juratidens däggdjur hade bara ett (stigbygeln).

Däggdjurens släktskapsträd. Bild: Annica Roos, NRM

Däggdjurens släktskapsträd. Överst finns juratidens däggdjur, Morganucodon, medan de andra tre grupperna är dagens däggdjur kloakdjuren, pungdjuren och moderkaksdjuren. Alla nutida däggdjur hör till gruppen Mammalia.

Bild: Annica Roos

Nya dinosaurier

Jura är jättarnas tid. Dinosaurierna är många, både köttätare och växtätare. Några är tidernas största djur, som Brachiosaurus och Diplodocus.

Det finns en stor variationen i storlek bland dinosaurierna och några är små som Compsognathus. Den är ett rovdjur som lever på ödlor och andra smådjur. Det vet vi eftersom matrester i djurens magar blivit fossil tillsammans med djuren.

Vill du veta mer om dinosauriernas storhetstid? Backa ett steg och välj avsnittet Dinosaurier!