Visste du att

Det permiska trädet Glossopteris har haft stor betydelse för att teorin om kontinentaldriften blev allmänt accepterad. Den österrikiske geologen Eduard Suess var den förste som föreslog att alla de sydliga världsdelarna en gång i tiden bildat en enda stor landmassa.

Suess baserade sin teori på fynden av just Glossopteris på alla dessa kontinenter.

Senare har man gjort liknande fossilfynd av sötvattens- och landlevande reptiler, till exempel Mesosaurus och dicynodonter, som har bekräftat att Suess hade rätt. Alla arterna måste ha spritt sig när världsdelarna satt ihop, eftersom ingen av dem kunde förflytta sig över haven.

Glossopteris utbredning. Bild: Peter Bockman, public domain

Glossopteris utbredning. Kartan visar hur kontinenterna en gång suttit ihop i en stor sydlig världsdel, Gondwana. Den visar också var man hittat fossil av Glossopteris.

Bild: Petter Bøckman