Visste du att

Mer än 98 % av alla jordens djurarter har en mask i släkten!

Foto av Charles Darwin. Public Domain.

Redan Charles Darwin insåg maskarnas betydelse för djurlivet på jorden. Så här skrev han 1881:

Det är tveksamt om det finns några andra djur som har spelat en så viktig roll för jordens historia som dessa enkla varelser.