Då och nu

Vi vet inte riktigt hur ediacaras djur är släkt med de nutida djuren. En del av dem påminner om maneter, maskar eller koraller, medan andra inte alls liknar några nu levande djur.

Nutida kammanet. Bild: Matt Wilson/Jay Clark, NOAA NMFS AFSC, public domain

Nutida kammanet.

Bild: Matt Wilson/Jay Clark, NOAA NMFS AFSC

Fossil kammanet. Bild: Tang et al, Chinese Academy of Geological Sciences Beijing

Kanske det äldsta fossilet av ett djur? En kammanet från Kina som är ca 550-580 miljoner år gammal.

Bild: Tang et al, Chinese Academy
of Geological Sciences Beijing

Rekonstruktion av kammanet. Bild: Javier Herbozo, NRM

Rekonstruktion av kammaneten här ovan.

Bild: Javier Herbozo