Djurlivet

De allra första djurliknande organismerna dyker upp för ungefär 610 miljoner år sedan, under ediacaraperioden.

De fossil vi känner till är oftast avtryck i sand av deras kroppar och därför är de svåra att tolka. De flesta verkar ha varit enkla, säckliknande djur som knappast kunde röra sig aktivt.

Men i skuggan av dessa djur utvecklades mindre, men mer avancerade maskliknande djur som enbart lämnat krypspår efter sig. 

Spriggina

Spriggina. Foto: Bengt Olofsson, NRM

Spriggina var en avlång, platt organism som ytligt liknar en segmenterad mask. Djuret växte genom att lägga till nya segment i ena änden och saknade troligen mun och tarmsystem.

Den levde antagligen av att lösa upp bakteriemattor på havsbotten och tog upp näringen genom huden.

Dickinsonia

Dickinsonia. Foto: Bengt Olofsson, NRM

Dickinsonia var en stor, platt organism som saknade mun och tarmsystem. Den levde på grunda, sandiga havsbottnar.

Födan fanns i bakteriemattor på havsbotten, och togs upp direkt genom huden.

Spår visar att Dickinsonia kunde förflytta sig, kanske genom att vågor eller strömmar transporterade djuret till nya platser där det kunde bryta ner nya bakteriemattor.

Helminthoidichnites

Helminthoidichnites. Foto: Bengt Olofsson, NRM

De allra första djur som kunde röra sig aktivt var små maskliknande djur som levde under ediacara. Deras kroppar har inte bevarats som fossil, men de grävspår som de lämnade på havsbotten finns kvar och kallas Helminthoidichnites.

Maskarna grävde grunda gångar ett par millimeter under bakteriemattan som täckte havsbotten. De levde antagligen av döda bakterier de hittade där.