Visste du att

De största svampar som någonsin funnits på jorden fanns under devontiden. Dessa gigantiska torn kunde bli upp till åtta meter långa och en meter tjocka. De kallas Prototaxites och du kan se modeller av dem på golvet snett bakom dig.

Fossilen påminner om trädstammar och har länge varit svåra att tolka. En del forskare menar att de är enorma lavar, alger eller levermossor. Men det mesta tyder på att dessa jättar var ett slags svampar som växte bland devontidens mer blygsamma gröna växter.

Det är inte klarlagt hur de tog upp sin näring, men helt säkert är att dessa jättesvampar var sin tids största landlevande organismer.

Prototaxites. Bild Mary Parrish

Jättesvampen Prototaxites.

Bild: Mary Parrish.