Hur och varför

Under devon utvecklar en del fiskar ett antal viktiga egenskaper som ger evolutionära fördelar.

Många arter blir snabba och effektiva rovdjur, detta tack vare utvecklingen av:

  • Käkar och tänder. De är avgörande för att ta steget från slamätare eller filtrerare till kött- och växtätare.
  • Pariga bröst- och bukfenor. Tillsammans med en förstärkt ryggrad är dessa viktiga för utvecklingen av snabbsimmande, rovlevande fiskarter.
  • Levande benvävnad i hela skelettet, som bryts ned och byts ut i en ständig anpassning till det krav skelettet utsätts för.

Just dessa egenskaper har alla fyrfota ryggradsdjur idag – fast fenornas skelett har förstås utvecklats vidare till ben. Intressant nog sker den här utvecklingen i flera olika fiskgrupper, med början redan under silurtiden.

Särskilt lyckad verkar lösningen med käkar och tänder vara, eftersom de uppkommer nästan samtidigt hos de flesta fiskgrupperna.

Pansarhaj. Bild: Nobu Tamura, cc-by-sa

Pansarhaj från devon som liknar dagens benfiskar
med skelett, käkar och pariga fenor.

Bild: Nobu Tamura