Då och nu

Tänk dig att du är med när växter och djur börjar bebo land i början av devon. Hur skiljer sig livet på land för 400 miljoner år sedan från idag? Det kan vi delvis svara på, tack vare unika fossilfynd i Skottland.

Rhynie Chert är en fyndplats i nordöstra Skottland. Här har ett helt ekosystem bevarats med mängder av fossil från början av devon. Många av organismerna är dessutom häpnadsväckande väl bevarade.

Rhynie under devon och i nutid. BIlder: Zdenek Burian, ?, samt Stanley Howe, cc-by-sa

Rekonstruktion av miljön ifrån devon i Rhynie i Skottland. Nedre bilden visar naturen kring Rhynie idag.

Bild: Zdenek Burian och Stanley Howe.

Det är härifrån som mycket av vår kunskap om de tidigaste landväxterna och djuren kommer.

Fynden från Rhynie Chert visar att du hade mött ett förvånansvärt komplett ekosystem för att vara så tidigt i landlivets historia. Här fanns både växtätare, rovdjur och nedbrytare bland djuren. Men jämfört med de flesta ekosystem idag var artrikedomen låg.

Exempel på tidiga devonväxter. Illustration: Anders Rådén, NRM

Några av landväxterna du skulle hittat i början av devon.

Bilder: Anders Rådén

I floran hade du stött på ett fåtal arter av lavar och enkla sporväxter. Här fanns buskliknande växter på upp till en meter. Ett exempel är de första lummerväxterna, som har överlevt fram till i dag.

Lummerväxt. Foto: Christian Fischer, cc-by-sa

Nutida lummerväxt.

Foto: Christian Fischer

Forskarna har också hittat svampar som bröt ner döda växter och parasiterade på eller levde i symbios med växterna.

Alla de djur du hade sett hade varit leddjur som insekter, spindeldjur och tusenfotingar. Dessa levde främst av sporer och döda växtdelar, medan spindeldjuren kunde vara rovdjur.

Om du besöker samma område idag hittar du säkert hundratals helt andra växt- och djurarter som träd och blommor, mängder av flygande insekter, däggdjur och fåglar. De saknades helt under den här tiden.