Stora steg

Djur med skelett av ben dyker upp för första gången under den här tidsperioden. Det är en grupp fiskar som kallas rundmunnar eftersom de saknar käkar och som är släkt med dagens pirålar och nejonögon. Ett annat stort steg är att de första växterna börjar växa uppe på land.

De första fiskarna 

De äldsta rester som finns av benmaterial är fiskfjäll från början av ordovicium.

Fossilerade fiskfjäll. Foto: Bengt Olofsson, NRM

Fossiliserade fiskfjäll utgör de äldsta resterna av benmaterial.

Foto: Bengt Olofsson

Från senare delen av ordovicium har forskarna hittat mer kompletta fossil av ryggradsdjur, närmare bestämt de fiskar utan käkar som kallas rundmunnar.

Rundmun från ordovicium. Bild: Nobu Tamura, cc-by-sa

Rundmun från ordovicium.

Bild: Nobu Tamura

Djuren har ett yttre skelett av ben, de massiva plattorna i huden utgör ett slags skal.

Dagens ryggradsdjur har inre skelett som består av levande benvävnad. Rundmunnarnas yttre skelett bestod av död vävnad.

De första landväxterna

De första säkra spåren av landväxter är fossil från ordovicium. Spåren är avtryck av cellvävnader och enkla förökningskroppar som kallas kryptosporer.

Kryptosporer. Foto: Elsevier B.V.

Mikroskopiska kryptosporer, de första spåren av landväxter.

Foto: Elsevier B.V.

Det tunna vaxlagret är det tidigaste exemplet på en växt som hade kutikula, det vill säga ett vaxlager som skyddar mot uttorkning.

Strukturerna hos kryptosporerna liknar dem som finns hos dagens levermossor, som anses vara de enklaste landväxterna och de första.

Det finns också andra studier som pekar på samma sak - att levermossor är de första landväxterna.

Dunmossa, en nutida levermossa. Foto: Lars Hedenäs, NRM

Dunmossa, en nutida levermossa.

Foto: Lars Hedenäs