Visste du att

Trilobiterna var vanliga djur i de varma ordoviciska haven. Det var en mycket artrik grupp som levde i de flesta miljöer, i allt från korallrev till djuphav.

Fossil trilobit. Foto: Bengt Olofsson, NRM

Fossil av olika slag har ofta tillskrivits magiska och helande egenskaper inom folktro, inte minst trilobiter. I England tillverkades på 1700‑talet amuletter av trilobitfossil, som skulle skydda mot gifter.

Fossil trilobit. Foto: Bengt Olofsson, NRM

Fossila trolobiter har ofta använts för magiska ändamål.

Foto: Bengt Olofsson

Fossila trolobiter har ofta använts för magiska ändamål.

Foto: Bengt Olofsson

Nordamerikanska indianer bar halsband med trilobiter som skydd mot allt från halsont till fiendens vapen. Redan för cirka 15 000 år sedan använde stenålderns människor trilobiter inom magin.

De flesta trilobiter kunde rulla ihop sig, som nutida gråsuggor, och skydda sin mjuka undersida. Beteendet finns bevarat i fossil.

Hoprullade trilobiter. Foto: Bengt Olofsson, NRM

Hoprullade trilobiter.

Foto: Bengt Olofsson

Trilobiterna fanns under nästan 300 miljoner år på jorden innan de dog ut i slutet av perm. Forskarna har beskrivit tiotusentals arter. Deras släktingar finns kvar i form av spindeldjur och kräftdjur.