Då och nu

Om du hade funnits under karbontiden hade du känt igen många av djuren, men du hade också sett stora skillnader. Du hade förstås reagerat över alla enorma insekter, spindeldjur och tusenfotingar som inte finns i dag.

Den varma och fuktiga miljön med vidsträckta, sanka skogar var idealisk för groddjuren. De är vanliga och bland de största av karbontidens ryggradsdjur och kunde bli flera meter stora. Det är inget man ser idag.

En annan stor skillnad är att alla groddjur och kräldjur var rovdjur. Idag är det växtätarna som dominerar på land.

Om du undersökt träskens grumliga vatten, skulle du också blivit förvånad. Här är jättestora fiskar som Rhizodus de dominerande rovdjuren. Du kan se en tand av fisken här intill.

Benfisken Rhizodus. BIld: Shutterstock

Fisken Rhizodus slukar ett groddjur.

Fossil från karbon

Trädormbunke. Public domain.

Trädormbunken Psaronius.

Under staden Chemnitz i Tyskland finns rester av en av karbontidens skogar, bevarade i askan från ett vulkanutbrott. Trädormbunken Psaronius är särskilt väl bevarad och fossilen visar att det fanns ett helt ekosystem knutet till den här ormbunken.

Längs den 10 meter höga ormbunkens stam klättrade andra ormbunkar och bland dess luftrötter grodde mindre växter och andra trädarter. Forskarna har till och med hittat fossil avföring från små kvalster som levde av döda växtdelar mellan luftrötterna.

Skador på de fossila bladen visar att andra smådjur åt växtens gröna delar. Det finns också fossila spår av flera större djur som tidiga kräldjur, skorpioner och en jättetusenfoting.

Precis samma slags ekosystem, men med andra arter, kan man hitta kring nutida trädormbunkar i Australien. En sådan trädormbunke är Dicksonia.

Nutida trädormbuke. Foto: Flagstaffotos, cc-by-nc-sa

Nutida trädormbunken Dicksonia omges av ett helt ekosystem.

Foto: Flagstaffotos

Kamouflage

Kamouflage är en vanlig överlevnadsstrategi hos nutida djur för att undvika att bli uppätna. Men metoden är mer än 300 miljoner år gammal! Fossilfynd visar att redan under karbon använde vissa insekter samma knep.

Vingarna hos olika flygande insekter liknade bladens form hos en viss växt. Det visar också att insekterna redan tidigt började specialisera sig på olika växtarter.

Vingar som liknar blad. Bild: North, 1929

A, B och C är insektsvingar från karbon som i formen är snarlika blad från karbonväxter D, E och F.