Då och nu

Lansettfiskarna är de enda nu levande ryggsträngsdjur som har ryggsträngen kvar även som vuxna. De liknar små fiskar, men saknar tydligt huvud och skelett.

Fossil av djur som liknar lansettfiskar är kända från kambrium, som Pikaia från Kanada. Lansettfiskarnas förfäder utvecklades alltså för mer än 500 miljoner år sedan.

Fossil av pikaia. Foto: Smithsonian Institution, National Museum of Natural History, Jean-Bernard Caron
Fossil av en nutida lansettfisk. Foto: Smithsonian Institution, National Museum of Natural History, Hans Hillewaert, cc-by-sa

Fossil av pikaia, överst, och under en nutida lansettfisk.

Foto: National Museum of Natural History, Jean-Bernard Caron (övre), Hans Hillewaert (nedre).

I de kambriska haven levde stora mängder maskliknande djur. De är nästan identiskt lika nutidens klomaskar som lever på land bland ruttnande växter i tropiska skogar. 

Fossil klomask. Foto: Royal Ontario Museum, Jean-Bernard Caron
Foto av nutida klomask.

Fossil klomask överst, och under nutida klomask.

Foto: Royal Ontario Museum,
Jean-Bernard Caron (övre)
och Soniamartinez (nedre)

Klomaskarna har alltså förändrats häpnadsväckande lite på över 500 miljoner år. Däremot har de helt bytt livsstil och gått upp på land. När eller hur de lämnade havet för ett liv i skogen vet vi inte på grund av brist på fossila klomaskar.