Visste du att

Hallucigenia ansågs länge vara ett märkligt djur. Namnet, ja det kommer från ordet hallucination och antyder att forskarna inte alls förstod hur ett sådant djur kunde fungera. De trodde att det var ett maskliknande djur som stod på styltor i havsbottnens lera och hade en rad utskott på ryggen.

Foto av fossil Hallucigenia, upp och ner.
Foto på fossil Hallucigenia, rättvänd.

Hallucigenia upp och ner, och sedan rättvänd. Först trodde forskarna att taggarna på ryggen var ben.

Bild: Jean-Bernard Caron, Royal Ontario Museum

Men senare provade forskare, bland annat några här på museet, att vända upp och ner på djuret. Då insåg de att ryggens utskott egentligen var ben på djurets undersida och att styltorna var skyddande taggar på ryggen.

Hallucigenia är släkt med de nutida klomaskar som lever bland ruttnande blad och stammar i tropiska skogar.