Då och nu

Silurtidens rev var väldigt artrika, som dagens korallrev. Precis som nu hade arterna olika roller i revets ekosystem - vissa arter byggde upp revet, medan andra använde det som skydd och barnkammare. Det var bara innehavarna av de olika rollerna som var andra än idag.

I havet var rundmunnade fiskar med benpansar vanligast. Idag domineras haven helt av fiskar som har skelett av ben.

Gotländska korallrev

De gotländska korallreven byggdes upp under silur av olika svampdjur och koraller som nu är utdöda. Nutidens korallrev domineras av andra korallerarter och av kalkutsöndrande alger.

Gotländska raukar. Foto: Sven Dahlback, cc-by-sa

Gotländska raukar består av nu utdöda svampdjur och koraller.

Foto: Sven Dahlback

I nutida rev hittar man också mängder av musslor, snäckor och sjöstjärnor. Under silurtiden var deras motsvarigheter armfotingar, skalförsedda bläckfiskar och sjöliljor.

Fiskarna

I silurhavet var käklösa fiskar som rundmunnar de helt dominerande invånarna. De var täckta med ett tjockt benpansar, ungefär som en riddarrustning.

Öppet vatten var ingen lämplig miljö för silurfiskar. Eftersom de var dåliga simmare föredrog de korallrev och grunda vatten. I det öppna havet var i stället bläckfiskar och andra ryggradslösa djur vanligast.

Rundmun, modell. Foto: Annica Roos, NRM

Käklösa fiskar som rundmunnar dominerade i silurhavet.

Foto: Annica Roos

I de käklösa fiskarnas skugga levde olika grupper av brosk- och benfiskar. De var släkt med dagens hajar och abborrar och alla var relativt små.

Idag dominerar benfiskarna nästan helt. Man känner till nästan 30 000 arter och alla har skelett av ben. De andra nutida fiskgrupperna är rundmunnar och broskfiskar (hajar och rockor) som tillsammans utgör bara 700 arter.

Till skillnad från silurtidens fiskar som levde i grunda vatten lever dagens fiskar i alla slags havsmiljöer, alltifrån grunda bottnar och korallrev till öppet hav. Vissa arter som slamkrypare och lungfiskar kan till och med leva på land.