Visste du att

En del av Gotlands koraller är så välbevarade att det går att avläsa årstidernas växlingar i deras tillväxt. I mikroskop går det till och med att studera tillväxtens variation under ett enda dygn. Det ser ut som årsringar, fast mycket mindre.

Korall, fossil. Bengt Olofsson, NRM
Korall, fossil. Bengt Olofsson, NRM

Fossil av Cystiophyllum, korall från Gotlands silurtid.

Foto: Bengt Olofsson

Tack vare dessa fossil kan forskarna visa att året var omkring 55 dagar längre under silur. Det stämmer också bra med moderna astronomiska beräkningar.

Fossil av Cystiophyllum, korall från Gotlands silurtid.

Foto: Bengt Olofsson

Under silurtiden roterade jorden cirka 420 varv på ett år, mot 365 varv idag. Dygnet var då bara 21 timmar långt mot dagens 24 timmar.

Att jordens rotationshastighet ändras genom årmiljonerna beror på att vår måne har en bromsande inverkan.