Ett märkligt fossil

Havsskorpion, fossil. Foto: Bengt Olofsson, NRM

Havsskorpionerna var ett av silurtidens största rovdjur. De kunde bli ända upp till två meter långa. Den här arten, Mixopterus kiaeri, levde troligen i svenska hav och blev 75 cm lång.

Havsskorpion, fossil. Foto: Bengt Olofsson, NRM

Mixopterus höll till i strandnära miljöer, som de flesta av silurtidens havsskorpioner. Fossila spår antyder att Mixopterus kunde röra sig korta sträckor på land. 

Som du kan se hade de främre benen många taggar, som den kunde fånga och hålla fast bytesdjur med. Den långa stjärten hade en spetsig tagg som kanske användes till försvar eller att sticka byten med. De bakre benen var breda och platta, djuret använde dem när det simmade.

Havsskorpionerna fanns på jorden i 240 miljoner år, mellan ordovicium och perm. De var nära släkt med spindeldjuren, och kan ha gett upphov till dagens skorpioner.

Vår havsskorpion som du kan se i montern i muren bakom dig är en kopia av ett exemplar som hittats i Norge.