Stora steg

Under trias och jura påbörjas en förändring av havets djurliv, som når sin kulmen under krita.

Vissa djurgrupper, som armfotingar och sjöliljor blir mer och mer ovanliga. Andra djur, som sjöborrar, snäckor och musslor, som tidigare haft en mer undanskymd tillvaro, utvecklade i stället en stor artrikedom.

Det är också nu som en rad nya, effektiva rovdjur utvecklas: mosasaurier, benfiskar och kräftdjur med kraftiga klor.

En annan viktig händelse är ett stort utdöende i slutet av perioden. Vi räknar med att tre fjärdedelar av alla jordens djur och växtarter dör ut i slutet av krita, bland dem flygödlorna, svanödlorna och dinosaurierna (utom fåglarna).

Svanödla. Bild: Simon Stålenhag, NRM

Svanödla, en av alla de arter som dog ut i slutet av krita.

Bild: Simon Stålenhag