Visste du att

Framför dig kan du se skelettet av den väldiga svanödlan Thalassomedon som är från Nordamerika. Men visste du att det också funnits svanödlor i Sverige?

I Skåne finns berggrund från krita och här har man hittat många rester av svanödlor i form av ryggkotor och tänder. Du kan se fossilen i en monter här bredvid. De flesta fynden är från trakten av Ivösjön i nordöstra Skåne.

Thalassomedon. Foto: Annica Roos, NRM

Thalassomedon hade längst hals av alla svanödlor – 62 kotor!

Foto: Annica Roos