Då och nu

Under jura fanns en grupp däggdjur som såg ut och levde ungefär som dagens gnagare. Trots likheten är de inte nära släkt med varandra.

Att olika grupper av organismer utvecklas tillsammans och drar nytta av varandra kallas samevolution. Ett bra exempel på det är att olika arter av fikon utvecklats tillsammans med fikongetingar.

"Gnagare"

Under jura uppkommer en grupp däggdjur som lever ungefär som dagens gnagare. De kallas för Multituberculata däggdjur och de blev den dominerande djurgruppen bland däggdjuren under krita.

Gruppen överlevde i hela 130 miljoner år. De var med andra ord en av de mest framgångsrika däggdjursgrupperna någonsin. De dog ut långt efter det stora massutdöendet då dinosaurierna försvann.

Under krita utvecklade dessa djur framtänder som växte hela livet, precis som hos de nutida gnagarna.

Taeniolabis taoensis. Bild: fri. Foto: Ghadighedo, cc-by-sa.

Ett gnagarlikt däggdjur från krita, Taeniolabis taoensis.

Foto skalle: Ghedoghedo 

Gruppen är inte nära släkt med våra gnagare, men de hade samma levnadssätt som dem. Alla arter är ganska små, mellan en mus och en råttas storlek. De största arterna blev 60 centimeter långa.

De dog troligen ut för att de moderna gnagarna konkurrerade ut dem.

Fikonevolution

Att olika grupper av organismer utvecklas tillsammans och drar nytta av varandra, kallas samevolution. Ett bra exempel på det är evolutionen av olika arter av fikon tillsammans med fikongetingar.

Varje fikonart som finns idag pollineras av och lever i symbios med sin egen art av geting. Men det här är inget nytt.

Fikongeting. Foto: JMK. cc-by-sa

Varje art av fikon som finns idag pollineras av och lever i symbios med sin egen art av geting. Samarbetet har funnits länge, kanske i 90 miljoner år. 

Foto: JMK

Fossila fynd visar att samarbetet har funnits i 70, kanske till och med 90 miljoner år! Redan under krita, då fikonfamiljen först utvecklades, uppstod den här symbiosen.

Sedan dess har nya fikonarter utvecklats och varje gång har också de pollinerande getingarna utvecklat nya arter som specialiserat sig på de nya fikonarterna.