Visste du att

Tyrannosaurus rex  var troligen minst 18 år när den blev könsmogen – men hur kan vi veta det?

Tyrannosaurus rex. Bild: Simon Stålenhag, NRM

Tyrannosaurus rex.

BIld: Simon Stålenhag

När forskarna detaljstuderade ett välbevarat lårben från en hona av Tyrannosaurus rex, hittade man en särskild sorts benväv, som innehåller extra mycket kalcium.

Den här benvävnaden saknas hos de flesta andra kräldjur. Däremot kan man hitta den hos fågelhonor vid tiden för äggläggningen.

Benvävnaden är ett förråd av kalcium som honan behöver för att producera äggskal. Att man hittat den här typen av benvävnad hos Tyrannosaurus-honan, kan alltså betyda på att hon var vuxen och mogen att lägga ägg. Att hon var 18 år vet forskarna genom att de kan räkna de årsringslika mönstren i skelettbenen.

Skelett av T-rex. Köpt av NRM.

En särskild sorts benväv, som innehåller extra mycket kalcium, kan berätta om en hona är mogen att lägga ägg.

Samma sorts benvävnad har hittats även hos andra dinosaurier som Allosaurus. Den är ytterligare ett bevis för att fåglar härstammar från dinosaurier.  

Knä eller pung?

Scrotum humanum och Megalosaurus femur. Bilder: Public Domain.

Den testikellika knäleden från Megalosaurus samt dess lårben.

Det första dinosauriefossil som beskrevs vetenskapligt var ett lårben från Megalosaurus.

Det var en vetenskapsman från Oxford som 1677 publicerade en text om sitt fynd. Men han förstod inte vad han hittat – han tolkade fossilet som ett bevis för att det funnits jättemänniskor i England!

På 1700-talet kallade en annan vetenskapsman fossilet för Scrotum humanum. Det betyder mänsklig pung, och han valde namnet eftersom han tyckte att knäleden liknade ett par enorma testiklar.

Första gången ett fossil beskrevs som en dinosaurie var 1822. Det var också en Megalosaurus från England.

 

Megalosaurus. Bild: Nobu Tamura, cc-by-sa

Rekonstruktion av Megalosaurus, som tillhörde ett släkte med stora köttätare.

Bild, rekonstruktion: Nobu Tamura