Läs om
mig!

Urasterella

Urasterella

Storlek
20%
Anfall
20%
Skydd
20%
Snabbhet
10%

Urasterella var en sjöstjärna med smala armar som antagligen åt smådjur på havsbotten.

Sjöstjärnor är ovanliga som fossil, dels för att de faller isär snabbt efter döden, men kanske också för att de inte var så vanliga som de är idag.