Läs om
mig!

Codiacrinus

Codiacrinus

Storlek
30%
Anfall
20%
Skydd
30%
Snabbhet
00%

Codiacrinus levde på havsbotten och fångade smådjur och plankton i vattnet med sina förgrenade armar.

Sjöliljor som dessa har en lång stjälk som behöver ett hårt objekt att förankra sig i. Det kan vara ett bläckfiskskal, en död mussla eller en annan sjölilja. Därför hittar man ofta många sjöliljor tillsammans – de konkurrerar helt enkelt om platsen.