Läs om
mig!

Ichthyostega

Ichthyostega

Storlek
50%
Anfall
70%
Skydd
40%
Snabbhet
60%

Ichthyostega var en blandning mellan kvastfeniga fiskar och tidiga groddjur. Den hade en fiskliknande stjärt och gälar medan huvudet och benen liknade groddjurens. Bakfötterna hade sju tår men man vet ännu inte hur många tår som fanns på framfötterna.

Ichthyostega var ett stort och mycket kraftigt rovdjur med vassa tänder i käken. Trots att benen liknar ett groddjurs ben levde den troligen större delen av livet i vatten.

Naturhistoriska riksmuseets paleontolog Erik Jarviks (1907-1998) forskning har bidragit mycket till den kunskap som finns om detta tidiga fyrfotadjur.