Läs om
mig!

Crotalocephalina

Crotalocephalina

Storlek
20%
Anfall
40%
Skydd
40%
Snabbhet
40%

Crotalocephalina hör till en stor grupp av trilobiter där de flesta var rovdjur. De hade mycket väl utvecklade ögon med ovanligt stora linser  som man kan se med blotta ögat. Det gjorde att de hade bättre synskärpa än de flesta leddjur, något som både var en fördel när de sökte föda och när de själva hotades av större rovdjur.