Läs om
mig!

Cladoselache

Cladoselache

Storlek
50%
Anfall
70%
Skydd
40%
Snabbhet
80%

Hajen Cladoselache var ett snabbsimmande rovdjur med sin strömlinjeformade kropp och den djupt kluvna stjärtfenan. Tänderna kunde gripa tag i födan men inte sönderdela den, därför svalde Cladoselache hela bytet.

Till skillnad från de flesta av dagens hajar hade den munnen längst fram på huvudet istället för på undersidan.