Läs om
mig!

Eusthenopteron

Eusthenopteron

Storlek
40%
Anfall
70%
Skydd
40%
Snabbhet
70%

Eusthenopteron var nära släkt med de tidiga fyrfota djuren. På skelettet i fenorna fanns ett överarms- och två underarmsben precis som hos oss människor.

Liksom alla kvastfeniga fiskar, hade Eusthenopteron två ryggfenor. Den nu levande kvastfeningen, Latimeria, finns att se i utställningen Livets mångfald.

Eusthenopteron är den bäst kända av de fyrfota djurens förfäder tack vare studier av paleontologen Erik Jarvik (1907-1998), verksam här på Naturhistoriska riksmuseet.