Dessa växter levde i olika ekologiska nischer.

Framtidsutsikter
Begränsat. Dog ut i krita men släktingar finns kvar idag.
Favoritmat
-
Favoritplats
Skogar
Fyndplats
Tazareh, Iran

Podozamites distans

Podozamites distans tillhör en  grupp av barrträd, Araucariaceae, som utvecklade breda blad.

Under jura spred de sig över hela världen men i dag finns de bara kvar i områden där det är fuktigt och varmt som till exempel i Sydostasien och på Nya Kaledonien.

Framtidsutsikter
Begränsat. Dog ut i krita.
Favoritmat
-
Favoritplats
Skogar
Fyndplats
Zhaitang, Kina

Ctenis chinensis

Det här är ett blad från kottepalmen Ctenis chinensis. Man hittar inte så mycket fossil av riktiga kottepalmer eftersom de gärna växte där det var varmt och torrt och där bildas sällan fossil.

Framtidsutsikter
Begränsat. Dog ut i krita.
Favoritmat
-
Favoritplats
Skogar
Fyndplats
Höör, Skåne, Sverige

Pterophyllum majus

Under jura var Pterophyllum majus och andra Bennettitider vanliga i Sverige. Cirka 730 fossila löv från 11 arter som finns i museets samlingar är av Bennettitider. Museets samling av växter från södra Sverige är 25 000 stycken.

Framtidsutsikter
Begränsat. Dog ut i krita.
Favoritmat
-
Favoritplats
Skogar
Fyndplats
Höör, Sverige

Nilssonia brevis

Fossilet hittades tillsammans med mängder av andra växtfossil när man bröt sandsten i Höör.

Nilssonia brevis är en av de största växterna som hittats i sandstenen. Den tillhörde en grupp av buskstora fröväxter som kallas Nilssoniales och som man ännu inte vet så mycket om. Naturhistoriska riksmuseet forskar om Nilssoniales.

Framtidsutsikter
Begränsat. Dog ut i krita men släktingar finns kvar idag.
Favoritmat
-
Favoritplats
Skogar
Fyndplats
Höör, Sverige

Dictyophyllum spectabile

Dictyophyllum spectabile var en stor ormbunke som tillhörde en grupp som brukar kallas paraplyormbunkar.

Det fanns många olika arter av dem under jura men de konkurrerades antagligen ut när det kom blommande växter och andra grupper av ormbunkar. I dag finns 13 arter kvar i regnskogarna i Sydostasien och Fiji.

Framtidsutsikter
Begränsat. Dog ut i krita.
Favoritmat
-
Favoritplats
Skogar
Fyndplats
Höör, Skåne, Sverige

Stenorrhachis scanicus

Under slutet av 1800-talet hittades denna fossila kotte i Höör i Skåne. Trots att fossilet ser ut som en liten vriden bit av växtrester är den en skattkammare för våra forskare. Genom mikroskop kan man i detalj se hur kotten såg ut och på så sätt till exempel ta reda på vilka andra växter den är släkt med.

Framtidsutsikter
Begränsat. Dog ut i krita.
Favoritmat
-
Favoritplats
Skogar
Fyndplats
Eshkeli, Iran

Nilssoniocladus serratus

Nilssoniocladus serratus tillhör en utdöd grupp av buskar som var ganska vanliga i jura och krita men som försvann i slutet av krita.

Eftersom utdöda växter inte har några nu levande släktingar som man kan ta DNA-prov ifrån kan forskare bara använda fossil för att tar reda på hur arterna var släkt med varandra.

Framtidsutsikter
Begränsat. Dog ut i krita.
Favoritmat
-
Favoritplats
Skogar
Fyndplats
Zirab, Iran

Anomozamites major

Anomozamites major fanns från Sverige och ända ner till Iran. Det fanns två grupper av den utdöda växtgruppen Bennittitales. Den ena liknade en kort, tjock kottepalm och den andra gruppen var smalskaftade buskar med sammanflätade grenar. Dit hörde Anomozamites major.

Framtidsutsikter
Begränsat. Dog ut i krita.
Favoritmat
-
Favoritplats
Skogar
Fyndplats
Zirab, Iran

Drepanolepis

Det här är en fossil kotte från ett barrträd, Drepanolepis. Deras fröbärande kottar var mycket mer öppna jämfört med moderna barrträd som har mer slutna kottar.

Drepanolepis tillhör förmodligen en helt utdöd familj.

Framtidsutsikter
Begränsat. Dog ut i krita.
Favoritmat
-
Favoritplats
Skogar
Fyndplats
Zhaitang, Kina

Ixostrobus

Ixostrobus tillhörde en grupp Ginkgo-liknande växter som kallas Czeckanowskiales eller Leptostrobales och som var vanliga under jura och tidig krita men som minskade i antal när de fick konkurrens av blommande växter.

Framtidsutsikter
Begränsat. Finns bara en art kvar idag.
Favoritmat
-
Favoritplats
Skogar
Fyndplats
Zhaitang, Kina

Ginkgoites lepidus

Ginkgoites lepidus hade små blad.

Framtidsutsikter
Begränsat. Dog ut i krita men släktingar finns kvar idag.
Favoritmat
-
Favoritplats
Våtmarker
Fyndplats
Tazareh, Iran

Cladophlebis denticulata

Cladophlebis denticulata var en ormbunke. Ormbunkar var vanliga i det tropiska landskapet som fanns i Skåne under jura.

Ormbunken tillhör familjen kungsbräken som finns än i dag. De ser nästan likadana ut som för 180 miljoner år sedan och är ett bra exempel på ett så kallat levande fossil.