Läs om
mig!

Diagoniella

Diagoniella

Storlek
20%
Anfall
10%
Skydd
30%
Snabbhet
00%

En hel rad olika svampdjur finns bevarade i Burgess Shales fauna. Diagoniella är ett vas-format svampdjur.

Svampdjuren är bland de mest primitiva av alla djur och de är enkelt uppbyggda med celler som lever mer eller mindre oberoende av varandra.

De är ofta formade som säckar eller skorstenar och lever av att filtrera vatten. I skorstenens vägg finns många små hål där vatten sugs in och mikroorganismer blir fångade. Bland svampdjuren i Burgess Shales fauna finns förrutom Diagoniella, bland annat arter som var taggiga (Pirania) och träd-grens formade (Vauxia)