Läs om
mig!

Vauxia densa

Vauxia densa

Storlek
30%
Anfall
10%
Skydd
40%
Snabbhet
00%

En hel rad olika svampdjur finns bevarade i Burgess Shale faunan. Vauxia är ett svampdjur som är träd-likt grenade.

Svampdjuren är bland de mest primitiva av alla djur och de är enkelt uppbyggda med celler som lever mer eller mindre oberoende av varandra.

De är ofta formade som säckar eller skorstenar och lever av att filtrera vatten. I skorstenens vägg finns många små hål där vatten sugs in och mikroorganismer blir fångade. Bland svampdjuren i Burgess Shale fauna finns förrutom Vauxia, bland annat arter som var vas-formade (Diagoniella),  och taggiga (Pirania).