Läs om
mig!

Peronopsis

Peronopsis

Storlek
10%
Anfall
10%
Skydd
30%
Snabbhet
30%

Peronopsis var en agnostid, ett litet leddjur med ett hårt, ledat skal på ryggsidan. De liknade trilobiter, men antagligen är de istället släkt med kräftdjuren. Agnostiderna var vanliga under kambrium. De saknade ögon och levde ofta på djupt vatten. Man hittar ibland fossil av agnostider inuti eller under andra skal där de kanske sökte skydd.