Läs om
mig!

Choia

Choia

Storlek
10%
Anfall
10%
Skydd
20%
Snabbhet
00%

Detta var ett svampdjur med små runda kroppar som låg direkt på havsbotten. De hade många långa taggar, kanske främst för att inte sjunka ner i bottenleran. Som alla svampdjur levde Choia av att filtrera ut mat ur havsvatten genom små hål i kroppen.