Läs om
mig!

Opabinia

Opabinia

Storlek
20%
Anfall
30%
Skydd
20%
Snabbhet
40%

Opabinia hade ett mycket ovanligt utseende. Det var ett simmande rovdjur med fem stora ögon på huvudet och ett snabellikande utskott längst fram. ”Snabeln” slutade i en gripklo som Opabinia använde för att fånga sina byten. Kanske kunde den på så vis fånga och dra ut maskar ur deras gömställen?

På grund av den märkliga kroppen var det länge oklart vilket slags djur Opabinia var, men nu tror man att den var en nära släkting till leddjuren.