Läs om
mig!

Scenella

Scenella

Storlek
10%
Anfall
10%
Skydd
30%
Snabbhet
10%

Scenella var antagligen ett litet blötdjur, men det enda som finns bevarat av djuret var det hatt-liknande skalet.

Antagligen kröp den omkring på havsbotten ungefär som en snäcka och skrapade i sig bakterier och alger från ytan.

Scenella var ett av de vanligaste djuren i Burgess Shale faunan.