Läs om
mig!

Waptia

Waptia

Storlek
00%
Anfall
20%
Skydd
20%
Snabbhet
40%

Waptia var ett leddjur som liknar en räka både i form och storlek. Den kunde simma med sina fjäderliknande utskott på benen och styrde med svansen.

Man tror att Waptia var nära släkt med kräftdjuren.

Det var ett mycket vanligt djur i Burgess Shale faunan och man har hittat 1000-tals fossil. Antagligen levde Waptia i stora stim.