Läs om
mig!

Canadaspis

Canadaspis

Storlek
10%
Anfall
20%
Skydd
30%
Snabbhet
30%

Canadaspis var ett av de vanligaste djuren i Burgess Shale faunan. Den hade ett stort, tvådelat skal som omslöt det mesta av kroppen och två par antenner. De många korta benen användes till att riva upp det översta lagret av havsbotten på jakt efter smådjur och annat ätbart.

Canadaspis kan ha varit nära släkt med kräftdjuren.