Läs om
mig!

Sidneya

Sidneya

Storlek
20%
Anfall
50%
Skydd
30%
Snabbhet
30%

Sidneya var ett leddjur med ganska stor, bred kropp. Man tror att den var släkt med spindeldjuren och trilobiterna.

Sidneya var ett rovdjur som kröp omkring på havsbotten med sina många ben och jagade djur som höll till på botten. I magen på välbevarade exemplar av Sidneya har man hittat rester av många andra djur.