Läs om
mig!

Marpolia

Marpolia

Storlek
10%
Anfall
00%
Skydd
10%
Snabbhet
00%

Det här är en slags alg som bildade buskliknande växter på havsbotten under kambrium. Marpolia förkommer även på andra platser än i Burges Shale, Kanada, bland annat i västra USA och i Tjeckien.

Man vet inte säkert vilka slags alger Marpolia tillhör, det kan antingen vara ett slags cyanobakterier eller ett slags rödalger.