Läs om
mig!

Marella

Marella

Storlek
10%
Anfall
10%
Skydd
30%
Snabbhet
30%

Marella var ett litet, primitivt leddjur och det allra vanligaste djuret i Burgess Shale faunan.

De kan ha levt i stora stim på havsbotten och levde antagligen av små partiklar som de sopade upp från botten med specialiserade borstförsedda antenner. Marella hade två par stora taggar på huvudet. Det bakersta paret var lika långa som resten av kroppen och kan ha skyddat mot rovdjur.