Läs om
mig!

Burgessia

Burgessia

Storlek
10%
Anfall
10%
Skydd
30%
Snabbhet
30%

Burgessia hade en stor, rund sköld som täckte det mesta av kroppen.

Den var blind och man vet inte säkert vad den levde av. Det kan ha varit slam och mikroorganismer från havsbotten.

Burgessia var ett litet leddjur som kan ha varit släkt med spindeldjuren.