Läs om
mig!

Mazothairos

Mazothairos

Storlek
30%
Anfall
20%
Skydd
20%
Snabbhet
50%

Mazothairos var en stor insekt som levde i Nordamerika och som lite liknade ett nattfly.

Den hörde till en grupp insekter som främst levde av att suga i sig sav från träden i sumpskogen och deras mundelar var anpassade till detta. Många av dessa insekter hade färgade mönster på vingarna och mönstren finns ibland kvar på fossil.

De kan ha varit förfäder till många nutida insekter.