Läs om
mig!

Uralichas

Uralichas

Storlek
30%
Anfall
30%
Skydd
40%
Snabbhet
40%

Denna trilobit var ett rovdjur som genomsökte havsbotten på jakt efter andra trilobiter och liknande smådjur att äta. Skalet var knottrigt och man tror att knottrorna fungerade som ett slags känselorgan.