Läs om
mig!

Amphilichas

Amphilichas

Storlek
20%
Anfall
30%
Skydd
40%
Snabbhet
40%

Amphilichas var en stor och platt trilobit och var antagligen ett rovdjur. Skalet var knottrigt och man tror att knottrorna fungerade som ett slags känselorgan.

Kanske låg Amphilichas på lur delvis nergrävd i bottensedimentet och väntade till lämpliga bytesdjur kom nära nog för att fångas.