Läs om
mig!

Megistaspis

Megistaspis

Storlek
30%
Anfall
40%
Skydd
50%
Snabbhet
40%

Megistaspis var bland de största trilobiterna under ordovicium. Antagligen var den ett rovdjur.

Den ganska tillplattade kroppen tyder på att Megistaspis kan ha legat på lur delvis nedgrävda i bottensedimentet och väntat på sina bytesdjur.