Läs om
mig!

Diplotrypa

Diplotrypa

Storlek
10%
Anfall
10%
Skydd
30%
Snabbhet
00%

Det här är inte ett enda djur, utan en koloni med mossdjuret Diplotrypa.

Mossdjur är små djur som filtrerar ut plankton med en arm försedd med tentakler. Varje individ är bara någon millimeter stor och håller till i ett hål i ett kalkskal. Individerna sitter ihop med varandra så att en stor koloni bildas.

Olika mossdjurskolonier har olika form och Diplotrypa bildar små kuddar som växte på skaldelar och andra hårda ytor på havsbotten.