Läs om
mig!

Lesueurilla

Lesueurilla

Storlek
10%
Anfall
10%
Skydd
40%
Snabbhet
10%

Lesueurilla vare en tidig snäcka, som vuxen kunde den inte röra sig utan levde av att filtrera plankton.

Skalet var lågt och spiralvridet för att bli brett och på så vis ligga så stabilt som möjligt på havsbotten.